Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Gebaseerd op onderzoek

Aan het begin van de minor ontstond het idee van het maken van een nieuwe website al. Al snel besloot ik om daar maar gewoon aan te beginnen. Dit resulteerde in een website die totaal niet aansloot bij de klant. Toen ik dit presenteerde aan de rest van de groep kwamen we snel tot de conclusie dat moesten kijken wat klanten er van vonden. De website die ik had gemaakt kon daar gelukkig wel als basis voor gebruikt worden. In het vervolg moet ik meer vanuit de klant denken en onderbouwen wat ik doe. Aan de hand van de onderzoekjes heb ik een Value Proposition Canvas opgesteld, hieruit is ook de website en het uiteindelijke eindproduct voortgekomen.

Diepte interviews

Ik heb er voor gekozen om diepte interviews te doen omdat dit de beste onderzoeksmethode is om achter de ware motivatie van klanten te komen. Doormiddel van laddering ben ik achter de twee belangrijkste insights voor dit project gekomen: mensen zijn niet bereid nu al een kaartje te kopen omdat zij er al een aantal bezitten en dus al een aardig bedrag in toekomstige festivals hebben geïnvesteerd. Hier tegenover staat wel dat ze bang zijn toekomstige festivals te missen, fear of missing out, dit omdat verwacht wordt dat er en run op festival tickets komt zodra deze weer toegestaan zijn. Deze onderzoeksmethode komt met concrete diepgewortelde antwoorden waar je veel aan hebt en deze zal ik in de toekomst zeker weer gebruiken.

Enquete

Om achter het aankoopgedrag van consumenten te komen heb ik ook kwantitatief onderzoek gedaan. Het fijne hiervan is dat het de diepte interviews extra bevestiging geeft. Dit onderzoek gaf geen nieuwe inzichten maar creëerde wel een hogere betrouwbaarheid. Consumenten gaven overweldigend aan pas een kaartje te kopen als er perspectief is. Dit geld voor de gehele bereidheid van het nemen van acties tot het festival en dit is dan ook waarom ik besloten heb te wachten met de voorinschrijving totdat er enigszins perspectief wordt geboden door de overheid. Verder bevestigd dit kwantitatieve onderzoek dat transparantie over het gebruik van gegevens en eventuele terugbetaling een vereiste is. Dit soort onderzoek is dus alleen van waarde in combinatie met diepgaandere onderzoeksmethode. In de toekomst zal ik dit wederom gebruiken om resultaten goed te kunnen valideren.

Het website team

Samen met Sabine heb ik de nieuwe website van Select gerealiseerd. Om de taken goed te verdelen hebben we eerst gekeken naar elkaars sterktes. Sabine gaf al snel aan dat zij graag iets wilde doen met design, daar heeft zij dan ook het voortouw in genomen. Zelf heb ik mij meer bezig gehouden met wat er op de website moest komen en hoe we dit technisch gingen laten werken. Verder heb ik ook getoetst  bijvoorbeeld de look & feel overeenkomt met waar het merk Select voor staat. Ook dingen als het lateen werken van elementen op de website als players en het laten werken van de automatisering van de voorinschrijving heb ik gerealiseerd. De samenwerking ging hierin erg goed. In het vervolg zou ik weer beginnen met een duidelijke start up waarin iedereen aangeeft waar hij/zij graag aan zou willen werken en welke skills je al bezit.

SEO

De SEO van de nieuwe website heb ik op mij genomen omdat ik hier graag beter in wil worden, en met resultaat! De SEO-doelen die ik voor mijzelf gesteld had heb ik behaald. Select Festival is duidelijk vindbaar op de keywords die uit een voorafgaand onderzoek zijn gekomen. Respectievelijk op plek 1 en 4.

Onderzoek keywords

Eerst heb ik gekeken welke keywords relevant zijn. In Google Search Console werd al snel duidelijk dat dat “select’ en “select festival” zijn 94 procent van de mensen die bij de website van Select Festival komt zoekt op deze woorden. Ook uit de diepte-interviews bleek dat mensen niet echt zochten op iets als “festival 2021” of  “wat te doen in Gouda”. Mensen komen op een andere manier in aanraking met Select maar moeten het wel gemakkelijk kunnen vinden als ze het intypen op Google.

Het content team

Samen met Koen heb ik aan de content strategie en uitwerking gewerkt. Ook met hem heb ik overlegd wie wat het beste kon doen. Koen wilde zich meer focussen op het maken van de content en de content planning. Zelf ben ik wederom aan de slag gegaan met de technische aspecten. Zo heb ik bijvoorbeeld het onderzoek voor de A/B tests opgezet. Dit bleek heel handig te zijn omdat er steeds een duidelijke voorkeur voor een bepaalde post naar voren kwam. Naast dit heb ik in overleg met hem de strategie en planning opgezet. Waar wij samen verreweg het langst mee bezig zijn gewest is de aanvraag voor subsidie voor de podcast bij GoudApot. We hebben ons goed verdiept aan welke eisen dit moest voldoen. Denk bijvoorbeeld aan dat het in lijn moet liggen met de doelen op het gebied van cultuur van de gemeente. De gemeente Gouda wilt graag een eigen alternatief bieden op wat er in de grote omliggende steden wordt aangeboden om zo jongeren meer in Gouda te houden. Deze argumentatie bleek succesvol en we hebben dan ook 3.359 euro weten te realiseren.  De samenwerking ging erg goed en ik ben tevreden met hoe we de stappen hebben gezet een ik zou dit in het vervolg weer zo doen.